Velux

Rodzaje okien dachowych Velux
Standard

Obrotowe górne otwieranie

GZL 1051, GLU 0051

Obrotowe dolne otwieranie

GZL 1051 B, GLU S10001

Standard Plus

Obrotowe górne otwieranie

GLL 1061, GLU 0061

Obrotowe dolne otwieranie

GLL 1061 B, GLU S10002

Premium

Górne otwieranie

GGL/GGU

Kalapowo obrotowe

GPL/GPU

Zdalnie sterowane INTEGRA

INTEGRA GGL/GGU

Balkon dachowy VELUX CABRIO

GDL

Okno balkonowe

GEL

Pionowe i poziome połączenia

Okna specjalnego przeznaczenia

Oddymiające,
Antywłamaniowe
Ewakuacyjne,
Wyłazowe

Lukarna